NOOM Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn van de oudere migranten in brede zin.

Lees meer…

 

Aandoening Ouderenzorg
Thema Allochtonen en Nieuwe Nederlanders Informatief Lotgenoten
Perspectief Andere Gezondheidszorg Egodocument Perspectief Overigen
Publicatie type Ego-document Website