Over geven, over leven

Ervaringsverhalen van stamcelgetransplanteerden

Boek van 189 pagina&rsquos met bijdragen geschreven door pati&eumlnten en ex-pati&eumlnten, donoren, familieleden, verplegenden, artsen en therapeuten over hun ervaringen met stamceltransplantatie samengesteld ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Contactgroep Stamceltransplantaties ( 1989-2009).In het boek zijn ookmedische info en achtergronden opgenomen geschreven door deskundigen. Getransplanteerden en hun partners vertellen over hun ervaringen met ziekte, behandeling en de weg naar herstel. Ze leveren tips en delen hoop en verwachtingen voor de toekomst. De donoren vertellen hoe zij de periode rond de transplantatie hebben ervaren. Downloadbaar via: link

Lees meer…

Aandoening Acute leukemie Bloedziekten Botkanker Kanker Lymfklierkanker
Thema Coping Emoties Veerkracht
Perspectief Andere Gezondheidszorg Perspectief Overigen
Auteur Contactgroep SCT ( Stamceltransplantaties)
Uitgever Contactgroep SCT
ISBN 9789081473019
Jaar 2010
OCLC 476044308
Publicatie type Boek Ego-document