Patienten weten beter

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologie&eumln, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemmas op het gebied van wetenschap en technologie. Voor meer informatie zie www.rathenau.nl Door het Rathenau instituut werd via het project Pati&eumlnten weten beter heeft van juni 2012 tot juni 2013 de ervaringen van pati&eumlnten en hun naasten met ziekenhuiszorg verzameld en op de website www.patientenwetenbeter.nl gezet. Dit om deze verhalen te onderzoeken en analyseren voor het rapport Sterke verhalen uit het ziekenhuis. Leren van pati&eumlntenervaringen voor goede zorg, en voor de achtergrondstudie Gesterkt in het ziekenhuis?. Deze publicaties zijn via gratis te downloaden via de website van het Rathenau Instituut, via deze hyperlinks: : Sterke verhalen uit het ziekenhuis. Leren van pati&eumlntenervaringen voor goede zorg en Gesterkt in het ziekenhuis? De verhalen werden aangevuld met interviews met belanghebbenden in de zorg, en met workshops voor zorgprofessionals. Zo wilden we inzicht krijgen in: hoe de organisatie van ziekenhuiszorg verbeterd kan worden, vanuit het perspectief van pati&eumlnten hoe technologie daarin een rol kan spelen.  Al deze gegevens samen vormden de basis van het rapport Sterke verhalen uit het ziekenhuis. Het rapport werd op 26 maart 2014 gepubliceerd. Met de publicaties hebben we het belang van pati&eumlnten ervaringen onder de aandacht weten te brengen van zorgprofessionals, ziekenhuizen en ook van Minister Schippers. Zij heeft een reactie op het rapport geschreven die je hier kan nalezen.  De website is al enige tijd niet meer actief. Het Rathenau Instituut heeft besloten om de website in de nabije toekomst offline te zetten, maar de ervaringsverhalen, na overleg met de schrijvers ervan op onze website toegankelijk te houden. U vindt de verhalen in dit Rathenau Patientenwetenbeter verhalen archief.

Aandoening Ziekte (algemeen)
Thema Vernieuwende patientvriendelijke ideeen Ziekenhuisopname
Perspectief Andere Gezondheidszorg Patiënt Perspectief Overigen
Auteur Rathenau Instituut
Publicatie type Ego-document Website

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!