Promotie Janny Beernink-Wissink: Floreren. Zoektocht naar goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

Ernstig verstandelijk beperkten verblijven grotendeels op instellingsterreinen. Ze leven in groepsverband en worden als groep behandeld en benaderd. Ze beschikken over weinig privacy en hebben weinig persoonlijke bezittingen. Hun leefruimte is vaak sterk ingeperkt en ze hebben regelmatig te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen. Groeimogelijkheden worden genegeerd en vanuit de samenleving is er weinig tolerantie voor het anders-zijn van verstandelijk beperkten. Het goede leven staat hierdoor onder druk, stelt Beernink-Wissink. Aan zowel het zorg-als het samenlevingsfront is er veel meer mogelijk dat het dagelijks leven van mensen met een ernstige beperking verrijkt. Bron: http:www.vumc.nlonderzoekpromotiesjuli-2015promotie-wissinkProefschrift van 239 pagina&rsquos waarin de onderzoekster een nieuw paradigma in de zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen, Floreren introduceert. Cover tekst:Binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg is een kleine kwetsbare groep mensen met ernstige beperkingen die grotendeels op een instellingsterrein verblijft.Het betreft mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Mensen met ernstige beperkingen ervaren structurele belemmeringen en weinig tolerantie vanuit de samenleving en de samenleving voelt zich onthand, machteloos en gehandicapt&rsquo ten opzichte van deze groep mensen. Onderzoek naar de meerwaarde van het burgerschapsparadigma voor deze kwetsbare groep mensen staat nog in de kinderschoenen. Er is weinig aandacht voor de mogelijkheden tot en de voorwaarden voor burgerschap voor mensen die ook met veel zorg en ondersteuning niet volledig kunnen participeren in de samenleving. In de studie zijn direct betrokkenen ge&iumlnterviewd over hoe het leven van mensen met ernstige beperkingen zou kunnen worden verrijkt. De theorie van Nussbaum &ndash de capability approach &ndash bleek hierbij behulpzaam. Nussbaums begrip floreren&rsquo kan als paradigma fungeren in de zorg voor mensen met ernstige beperkingen. Floreren betekent niet de mate van ge&iumlntegreerd zijn maar de mate van verrijking. Verrijking vormt de sleutel voor goed leven. Een sleutel die kan leiden tot mogelijkheden die tot op heden vaak onbenut blijven. Het boek wil van betekenis zijn voor verwanten, belangenbehartigers, begeleiders, psychologen, orthopedagogen, artsen, (vak)therapeuten en beleidsmakers. Ook voor buurtbewoners, maatschappelijke organisaties, welzijnswerkers en vrijwilligers is dit boek toegankelijk.&rsquo Lees meer via de link.

Lees meer…

 

Aandoening Verstandelijke handicaps
Thema Educatief Vernieuwende patientvriendelijke ideeen Zorginstellingen
Perspectief Andere Gezondheidszorg
Auteur Janny Beernink-Wissink
Uitgever Academische uitgeverij Eburon
Jaar 2015
Publicatie type Promotie

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!