Psychiatrische stoornis en kanker

Van de site: Door mijn persoonlijke ervaring als naaste van iemand met een bipolaire stoornisdie aan darmkanker is overleden, ben ik mij meer en meer in de combinatie psychiatrische stoornis en kanker gaan verdiepen. Door positieve reacties vanandere ervaringsdeskundigen, het KWF en dehoogleraar ziekenhuispsychiatrie Adriaan Honing, heb ik mij tot doel gesteld om meer aandacht te genereren voor deze co-morbiditeit. Het bijbehorende boek is via deze site te bestellenof te downloaden.

Lees meer…

Aandoening Bipolaire stoornis Co-morbiditeit Darmkanker Geestelijke gezondheidszorg Kanker
Thema Kwaliteit van zorg Medepatienten
Perspectief Andere Gezondheidszorg Egodocument Perspectief Overigen
Publicatie type Ego-document