Queen of Hearts

De kracht van kwetsbaarheid

Zwangerschapscomplicaties hebben een enorme�impact op het lijf en het leven�van een vrouw.Doordat er�te weinig bekendheid�en bewustzijn over dit thema is, worden de lichamelijke en psychische klanten vaak niet erkend door werkgevers, (bedrijfs)artsen en zelfs de omgeving van de vrouw.Het gevolg: je voelt je enorm�eenzaam op je weg.In�Queen of Hearts,�De Kracht van Kwetsbaarheid, ver tellen 6 bijzondere en succesvolle vrouwen die allen een probleemvolle zwangerschap hebben gehad hun verhaal. Verhalen over pijn en verdriet, maar vooral ook over vertrouwen en hervonden kracht.

Lees meer…

Aandoening Zwangerschapsproblemen
Thema Emoties Erkenning Rouw Veerkracht
Perspectief Egodocument
Auteur Chahinda Doha Ghossein Janou Lamkin Boosten
Jaar 2020
Publicatie type Boek