Rammelend van de huidhonger

Aangrijpend en gedetailleerd egodocument over de zoektocht van een ongewenst kind naar liefde en (zelf-) acceptatie. Raphael is een eenzaam kind dat tevergeefs alles doet om in de smaak te vallen bij zijn contactarme familie. Hij wordt aangerand door een vervangende vaderfiguur door wie hij zich eindelijk geliefd voelde . Op zijn zeventiende doet hij een mislukte zelfmoordpoging. Rapha&eumll kan niet meer zelfstandig wonen. Hij vindt onderdak in een gezinsvervangend tehuis van een radicale evangelische kerkgemeente. In het vertrouwen dat God hem zal steunen, neemt hij afstand van zijn pas ontdekte homoseksuele identiteit. Hij trouwt, krijgt vier kinderen en wordt een internationaal symbool van hoop voor mensen die hun homoseksualiteit willen afzweren. Twaalf jaar lang zet hij zich met overgave in voor zijn groep. Dan kan hij zijn geaardheid niet langer onderdrukken en geeft hij de strijd op. Als hij opnieuw voor een leven als homoseksueel kiest, moet hij zijn gezin, vrienden zekerheden achterlaten. Raphael bouwt een nieuw leven op en maakt carriere bij de politie. Meerdere keren zoekt hij contact met zijn ouders, broers en zussen. Alleen van zijn oudste zus krijgt hij een blijvende respons. De anderen blijven zijn eigenheid negeren en willen hem alleen accepteren als hij over koetjes en kalfjes praat. Hoewel hij professioneel zeer succesvol is, een vaste (open) relatie opbouwt en seksueel kan krijgen wie hij wil, blijft hij rammelen van de huidhonger: het gevoel gewenst, gekend en geliefd te zijn. Tot op het moment van schrijven kan hij zich moeilijk hechten.

Lees meer…

Aandoening Geestelijke gezondheidszorg Seksueel Misbruik
Thema Acceptatie Bejegening Systeemdwang
Perspectief Egodocument
Auteur Raphael S. Creemers
Uitgever Boekenbent
ISBN 9789085700944
Jaar 2006
OCLC 71677365
Publicatie type Boek