Sterke verhalen uit het ziekenhuis

Leren van patientenervaringen voor goede zorg

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van wetenschapssystemen, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma´s op het gebied van wetenschap en technologie. In dit boek, 118 pagina´s, wordt de opzet, uitvoering en resultaten van een onderzoek naar genoemd onderwerp beschreven en worden, op basis van de bevindingen, conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd.

Lees meer…

 

Thema Informatief Ziekenhuisopname
Perspectief Andere Gezondheidszorg
Auteur Geert Munnichs Marjolein Heerings Rathenau Instituut Stans van Egmond
Uitgever Rathenau instituut
ISBN 9789077364543
Jaar 2014
OCLC 948595292
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!