Stichting Nationaal blindenmuseum

Onze stichting is in 1983 opgericht. Zij stelt zich ten doel: het bijeenbrengen van bestaande kennis over de gevolgen van een visuele beperking en de wijze waarop in de loop der tijd getracht is deze zoveel mogelijk op te heffen of te compenseren met hulp- en leermiddelen. ( Bron: site)

Lees meer…

 

Aandoening Blindheid Slechtziendheid
Thema Educatief Informatief
Perspectief Andere Gezondheidszorg
Publicatie type Website