Storm in mijn hoofd

Gedichten over ADHD en Autisme

Covertekst: In deze gedichtenbundel verkent Arwin Wels onder meer de belevingswereld van ouders van een kind met een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme). Het dagelijks leven van deze ouders wordt in hoge mate bepaald door de speciale behoeften van hun kind en de continue strijd die zij met de omgeving moeten leveren. Voor een buitenstaander zijn deze gedichten een intieme kennismaking met de alledaagse zorgen, de (soms aanwezige) wanhoop, maar ook het plezier en de lichtpuntjes in een bijzonder gezin. Ouders die zelf een kind hebben met een stoornis vinden troost en herkenning en soms ook zeker een lach in deze bundel.

Lees meer…

Aandoening ADHD Autismespectrumstoornissen (ASS)
Thema Emoties
Perspectief Perspectief Overigen
Auteur Arwin Wels
Uitgever Pica
ISBN 9789077671993
Jaar 2013
OCLC 843445605
Publicatie type Boek