Strijdlust

geen genoegen met depressie

Moësha Faasen, schrijft op jonge leeftijd gedichten om de pijn die zij dagelijks meemaakt, te verlichten. Ze schrijft over mentale gezondheid en uit haar gevoelens op een manier die voor haar werkt. Moësha schreef voor deze bundel al twee andere dichtbundels op 19-jarige leeftijd. Zij schreef ook door goed en kwaad en de Engelstalige dichtbundel roses with thorns al haar gedichten gaan over haar levenservaring, gevoelens en gebeurtenissen die haar zijn overkomen en probeert op die manier haar verhaal te vertellen. Zij hoopt ook anderen een gevoel van erkenning te bieden en anderen met positieve gedichten te inspireren. Moësha maakt de gedichten niet mooier dan haar leven is. Alles is puur en rauw. Moësha hoopt anderen hoop te geven door middel van haar boeken en zichzelf en anderen een stem te geven.

Lees meer…

Aandoening Depressie Psychiatrie
Thema Coping Emoties
Perspectief Egodocument
Auteur Moësha Faasen
Uitgever Mijn bestseller
Jaar 2020
Publicatie type Boek