The Patient Experience Library

Patientlibrary.net holds publications that relate to patient and service user experience in the health and care sector. The library does not hold publications that relate to other aspects of health and care services, for example, clinical guidance, procurement and financing of services, etc.(NL=Patientlibrary.net houdt publicaties over de gebruikerservaring van patiënten en diensten in de gezondheids- en zorgsector bij. De bibliotheek heeft geen publicaties die betrekking hebben op andere aspecten van gezondheids- en zorgdiensten, bijvoorbeeld klinische begeleiding, inkoop en financiering van diensten, enz.)

Lees meer…

 

Aandoening Ziekte (algemeen)
Thema Educatief Informatief
Perspectief Andere Gezondheidszorg Egodocument
Publicatie type Website