Toegankelijk hoger onderwijs – Een kwalitatief onderzoek naar de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland voor studenten met een fysieke functiebeperking

Bestaand onderzoek toont aan dat studenten met een fysieke functiebeperking in het hoger onderwijs in Nederland belemmeringen ervaren in de toegankelijkheid. Dit onderzoek heeft als doel deze ervaringen te begrijpen om gegronde aanbevelingen uit te brengen aan relevante stakeholders. Daarvoor is een kwalitatieve document-analyse uitgevoerd van geschreven patiënt-ervaringen. Deze zijn abductief thematisch gecodeerd.

De studentervaringen tonen aan dat, studenten met een functiebeperking een hoge regeldruk en verantwoordelijkheid omtrent studievoorzieningen ervaren. Er wordt weinig begeleiding vanuit studieadvies betreffende informatie en coördinatie van voorzieningen geboden. Studieadviseurs hebben momenteel hoofdzakelijk een raadgevende functie richting studenten. Doordat de verantwoordelijkheid van studievoorzieningen hoofdzakelijk bij studenten ligt, worden studenten beperkt door problemen in hun acceptatieproces betreffende hun functiebeperking. Deze problemen leiden veelal tot een vermijdende omgang met de functiebeperking, waardoor tevens studievoorzieningen worden vermeden. Problemen omtrent voorzieningen kunnen negatieve gevolgen hebben voor zowel de sociale toegankelijkheid als het zelfbeeld van de student. Docenten kunnen studenten met een functiebeperking dagelijkse ondersteuning bieden binnen de opleiding wat hen verder helpt in hun acceptatieproces. Studenten ontvangen instrumentale sociale steun van naasten zowel gericht op de studie als andere levensgebieden die studenten beperken in hun studie. Echter de vorming van een sociaal netwerk die dergelijke ondersteuning kan bieden is moeizamer voor studenten met een functiebeperking, doordat de sociale toegankelijkheid veelal gebrekkig is. Door het beperkte sociale netwerk wordt een hoger beroep gedaan op het bestaande sociale netwerk.

Lees meer…

 

Aandoening Lichamelijke handicaps
Thema Educatief Veerkracht
Auteur Kyra Mulders
Jaar 2022
Publicatie type Scriptie

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!