Vergeten slachtoffers

Psychiatrische inrichting De Willem Arntsz Hoeve in de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven meer dan 1100 patiënten in de psychiatrische inrichting de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. De ramp die zich in deze inrichting voltrok is tegenwoordig bijna vergeten. Toch worstelen veel nabestaanden nog steeds met vragen. Wat is er gebeurd met hun verwanten? Is er verband tussen het feit dat de inrichting werd geleid door nationaalsocialisten en de dood van hun dierbare? Op basis van archiefonderzoek, unieke egodocumenten en interviews met nabestaanden bieden de auteurs een rijk geïllustreerde reconstructie van de gebeurtenissen op de Hoeve tijdens de bezetting. Daarmee geven zij niet alleen een verklaring voor de torenhoge sterfte onder de patiënten, maar ook een unieke inkijk in het reilen en zeilen van een Nederlandse psychiatrische inrichting die door de Tweede Wereldoorlog geheel ontwricht werd.

Lees meer…

 

Aandoening Psychiatrische aandoening
Thema Bejegening Dood Informatief Systeemdwang Zorginstellingen
Perspectief Perspectief Overigen
Auteur Cecile aan de Stegge Marco Gietema
Uitgever Boom
Jaar 2017
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!