Voorbij de diagnose

Ervaringen van volwassenen met autisme

De hoofdstukken in dit boek volgen de stadia waar mensen in terecht kunnen komen als er iets met ze aan de hand is, iets wat later een autismespectrumstoornis blijkt te heten. Het begint eigenlijk met opmerken en ontdekken, hetzij bij henzelf, hetzij via uitwisseling met anderen, dat ze anders zijn dan anderen en bij de confrontatie met allerlei moeilijkheden en onmogelijkheden, bij het zoeken van hulp en het ondergaan van een diagnose. Na die diagnose volgt vaak een proces met een mengeling van ervaringen: blij met een verklaring voor het anders-zijn, tot het besef komt dat die diagnose je een ander pad doet inslaan in je leven, met allerlei daarbij horende beperkingen en reacties uit de omgeving. Moet de omschreven diagnose zomaar helemaal worden geaccepteerd? Kan een mens wel over zichzelf denken? Is er een soort waarheid over wat hij wel en niet aankan? Wat biedt de toekomst na de diagnose?

Lees meer…

Aandoening Autisme Autismespectrumstoornissen (ASS)
Thema Acceptatie Coping
Perspectief Andere Gezondheidszorg Egodocument
Auteur Kristien Hens Raymond Langenberg
Uitgever Garant- Uitgevers n.v.
ISBN 9789044135602
Jaar 2017
Publicatie type Boek