Voorbij de diagnose

Ervaringen van volwassenen met autisme

De hoofdstukken in dit boek volgen de stadia waar mensen in terecht kunnen komen als er iets met ze aan de hand is, iets wat later een autismespectrumstoornis blijkt te heten. Het begint eigenlijk met opmerken en ontdekken, hetzij bij henzelf, hetzij via uitwisseling met anderen, dat ze anders zijn dan anderen en bij de confrontatie met allerlei moeilijkheden en onmogelijkheden, bij het zoeken van hulp en het ondergaan van een diagnose. Na die diagnose volgt vaak een proces met een mengeling van ervaringen: blij met een verklaring voor het anders-zijn, tot het besef komt dat die diagnose je een ander pad doet inslaan in je leven, met allerlei daarbij horende beperkingen en reacties uit de omgeving. Moet de omschreven diagnose zomaar helemaal worden geaccepteerd? Kan een mens wel over zichzelf denken? Is er een soort waarheid over wat hij wel en niet aankan? Wat biedt de toekomst na de diagnose?

Lees meer…

Aandoening Autismespectrumstoornissen (ASS)
Thema Acceptatie Coping
Perspectief Andere Gezondheidszorg Patiënt
Auteur Kristien Hens Raymond Langenberg
Uitgever Uitgeverij Garant
ISBN 9789044135602
Jaar 2017
OCLC 1020789132 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!