Zelfmanagement voor patienten met een bijnieraandoening of bijnierschorsinsufficiëntie

Zelfmanagement deel I: Preventie bijniercrisis

Dit artikel is het eerste van een serie van vier en gaat over ‘zelfmanagement’. We zullen diverse thema’s hierbij de revu laten passeren, denk bijvoorbeeld aan preventie van bijniercrisis, herkennen en handelen bij een bijniercrisis en leven met een bijnieraandoening

Lees hier het artikel.

 

Zelfmanagement deel II: Voorbereiding noodsituatie/ bijniercrisis

In een noodsituatie of bijniercrisis zijn er helaas nog steeds patiënten en mantelzorgers die onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om zelf in te grijpen door een noodinjectie te geven of het medicijngebruik tijdig aan te passen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat patiënten en mantelzorgers nog steeds worden geconfronteerd met zorgverleners die geen kennis hebben genomen van de benodigde behandeling bij een dreigende bijniercrisis. Hierdoor wordt de juiste behandeling onnodig uitgesteld, met als gevolg een toename van de risico’s voor de gezondheid. De belangrijkste manier om schade door een bijniercrisis te voorkomen, is het voorkomen ervan (BijnierNET, 2022). Hoe je hiervoor zou kunnen zorgen, bespraken wij al in deel 1 van deze reeks Zelfmanagement (Bijniermagazine 67, 2022).

In deel 2 van de serie Zelfmanagement zullen we het hebben over een noodsituatie of bijniercrisis en hoe je in zo’n geval het beste kan handelen. Deze informatie is niet bedoeld om de adviezen van jouw arts te vervangen, maar om de communicatie tussen jou, je naasten en de zorgverleners te vergemakkelijken.

Lees hier het artikel.

 

Zelfmanagement deel 3: Communiceren met zorgverleners

Leven met een bijnieraandoening kan veel vergen van patiënten. Daarbij komt dat er ook steeds meer mensen te maken krijgen met meer dan één aandoening. Zelfmanagement kan helpen om complicaties te voorkomen en de aandoening(en) goed in te passen in het dagelijks leven. Zelfmanagement gaat echter niet vanzelf en is ook niet voor iedereen weggelegd. Zo kunnen hele jonge patiëntjes zelfmanagement zelf (nog) niet uitvoeren, maar zullen de ouders of verzorgers dit moeten doen. Dit artikel beschrijft het belang van goede communicatie tussen zorgverleners en jou, als patiént en dus ervaringsdeskundige of als ouder/verzorger van een jonge bijnierpatient.

In dit artikel, deel 3 van de serie Zelfmanagement, geven wij informatie en tips over hoe de communicatie tussen bijnierpatiënten en zorgverleners zo goed als mogelijk kan verlopen en hoe de eigen ervaringen hierin goed kunnen worden meegenomen. Waar patiënt staat, kan ook ouders/verzorgers van een patiënt worden gelezen.

Lees hier het artikel.

 

Aandoening Bijnieraandoening
Thema Gezondheidsvaardigheden Hulpverlening Hulpverleningsrelatie Kwaliteit van zorg Mantelzorg Zelfmanagement
Perspectief Andere Gezondheidszorg Patiënt
Auteur Diana Kwast-Hoekstra
Jaar 2022
Publicatie type Artikel

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!