Zorgen van een mantelzorger

Een dozijn dagelijkse dilemma’s

Zorgen van een mantelzorger van Anne Margriet Pot is een persoonlijk en deskundig boek over de dagelijkse dilemmas waarmee een mantelzorger te maken krijgt. De auteur geldt wereldwijd als een deskundige op het gebied van langdurige zorg en dementie. Toen haar eigen moeder dementie kreeg en haar vader een ernstig herseninfarct, werd zij op een nog heel andere manier geconfronteerd met mantelzorg en ziekte. Anne Margriet Pot neemt de lezer mee op haar zoektocht om het goede te doen. De bespreking van elk dilemma is gekoppeld aan een actueel thema in de ouderenzorg.

Lees meer…

Aandoening Ouderenzorg
Thema Informatief Persoonlijke relaties
Perspectief Perspectief Overigen
Auteur Anne Margriet Pot
Uitgever VBK
Jaar 2020
Publicatie type Boek