Zijn patiëntervaringsverhalen Big Data?

Op 14 oktober organiseerde Context-Network een meeting waarin het onderwerp ‘Qualitative Big Data and Other Ways to Analyze Large Qualitative Datasets’ centraal stond. Bij big data wordt vaak de link gelegd met grote hoeveelheden aan data die worden gekwantificeerd en waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Maar hoe zit met de betekenis achter de grote hoeveelheden aan boeken, foto’s, blogs en social-media posts? En welke rol kunnen kwalitatieve onderzoeksmethoden hierin spelen? Context-network vindt dat kwalitatieve onderzoeksmethoden meer aandacht verdienen in het analyseren van grote databestanden. Onderzoekers zouden dan ook meer de handen ineen moeten slaan om kennis te delen en te combineren. Hier moeten dan ook de nodige stappen voor ondernomen worden. De hoofdvraag: Wat betekent het om big data als kwalitatieve data te analyseren?

Verschillende onderzoekers sloten zich aan om deze vraag te verkennen en kennis te delen. Dit werd gedaan aan de hand van verschillende presentaties van lopend onderzoek. Zo presenteerde Andrade over onderzoek naar het geautomatiseerd grammaticaal ontleden van teksten en presenteerde Moerman manieren om grote hoeveelheden aan data te analyseren in samenwerking met participatiepanels, waarbij grote groepen mensen samen data interpreteren. Ook vanuit ESHPM (Erasmus School of Health Policy and Management) hebben wij een bijdrage geleverd door te vertellen over ons onderzoek naar het gebruik van natural language processing om trends en patronen te verkennen in de ervaringen van patiënten.

Ben je benieuwd naar de presentaties? Deze zijn te raadplegen op de website van Context-network.

Geschreven op: 5 november 2021

Door Nada Akrouh

Onze laatste nieuwsberichten

Boek uitgelicht: Loeys Dietz

Actrice en kunstenares Nina Goedegebure doet artistiek onderzoek naar het belang van kunst tijdens een ziekteproces. In 2022 bracht zij i.s.m. het...