Onderzoek – Mogelijke spanningen in de toegankelijkheid tot het hoger onderwijs

Student-assistent Kyra Mulders start vanaf 1 mei een onderzoek als vervolg op haar afstudeerstage onderzoek bij ESHPM. Het afstudeeronderzoek liet zien dat studenten met een fysieke functiebeperking vaak problemen ervaren in de toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs en de veelzijdigheid van de ervaren problematiek. De analyse van boeken uit de patiëntervaringsverhalen-collectie toonde de invloed van omgevingsfactoren op de toegankelijkheid van het onderwijs. Het vervolgonderzoek zal daarom aandacht hebben voor het veelzijdige en complexe speelveld waarin problemen tot de toegankelijkheid van het onderwijs ontstaan. Over het afstudeeronderzoek kunt u meer lezen in dit eerdere nieuwsbericht.

Tijdens het komende onderzoek zal Kyra samen met professor patiëntwetenschappen Hester van de Bovenkamp de mogelijke spanningen in de toegankelijkheid tot het hoger onderwijs in kaart brengen. Daarbij kan gedacht worden aan de spanning tussen de wens tot maatwerk en algemene maatregelen en in hoeverre docenten het onderwijs moeten aanpassen om aan de behoefte van studenten met een fysieke functiebeperking te voorzien. Spanningen zoals deze zullen onderzocht worden via interviews en focusgroepen met studenten met een fysieke functiebeperking en de docenten die hen lesgeven. Daarbij wordt ingegaan op hun ervaringen, maar ook hun ideeën over mogelijke verbeteringen van de toegankelijkheid.

Het onderzoeksproject zal een jaar duren en resulteren in zowel een wetenschappelijke publicatie als aanbevelingen gericht aan verschillende stakeholders gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

 

Geschreven op: 1 mei 2023

Door Nihal Cinar

Onze laatste nieuwsberichten

Boek uitgelicht: Loeys Dietz

Actrice en kunstenares Nina Goedegebure doet artistiek onderzoek naar het belang van kunst tijdens een ziekteproces. In 2022 bracht zij i.s.m. het...