Wakker worden in een andere wereld

Wakker worden in een andere wereld

Één op de vier mensen heeft een hersenaandoening. Ongeveer 650.000 mensen ervaren beperkingen als gevolg van hersenletsel. Dat is 3,8% van de Nederlandse bevolking van 17 miljoen mensen. Jaarlijks krijgen ongeveer 40.000 mensen een beroerte, ongeveer 117 mensen per...

Michel-acteur verliest de woorden

Michel van Dousselaere (Gent, 1948) is acteur. In 2014 is bij hem een zeldzame vorm van progressieve afasie ontdekt, een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. In de film MICHEL, acteur verliest de woorden is te zien hoe hij omgaat met het verlies van zijn...

Hartstichting

Informatieve site van De Hartstichting die strijdt tegen hart- en vaatziekten. Ze financieren onderzoek, geven steun en voorlichting aan patiënten en zetten ons in voor een hogere overlevingskans bij een hartstilstand.Verhalen, zie:...
Verleden tijd (Lodesteijn)

Verleden tijd (Lodesteijn)

Cover: In Verleden Tijd wordt door de auteur het wel en wee van haar moeder beschreven, nadat die werd getroffen door een herseninfarct en daardoor gedwongen werd binnen een tijdsbestek van 4 maanden op 5 verschillende plekken te verblijven. Ze kon door haar afasie...
Dit is niet meer de man die mijn vader was

Dit is niet meer de man die mijn vader was

Boekje van 42 pagina´s waarin Willie Weekamp in 7 korte verhalen schetst hoe haar hoogbejaarde vader dementerend en afatisch raakte en in het verpleeghuis terecht kwam. Ze worden afgewisseld met gedichten. Zij beschrijft hoe hij veranderde en er voor hem gezorgd werd,...