Een coupe verder

Een coupe verder

Over het drama van Baflo, wat eraan voorafging en wat erop volgde Epiloog:Het blijft voorlopig een zoektocht naar evenwicht vinden tussen loyaal zijn aan Renske, het moment vinden voor het loslaten van Samarie en ons eigen leven. Boek van 168 pagina met een dialoog...