Notities over het einde van mijn leven

Notities over het einde van mijn leven

http:palvooru.nlnotitieboekje: Als u niet meer lang te leven heeft. Weet u al welke zorg en behandeling u dan wenst? In het boekje Notities over het einde van mijn leven kunt u uw voorkeuren vastleggen. Over behandeling en verzorging, over afscheid nemen en uitvaart....
Regie over plaats van sterven

Regie over plaats van sterven

Dit boek is het verslag van het afstudeeronderzoek dat Berdine Koekoek voor de master Strategisch management in de non-profit 2012-2014 heeft gedaan. Hier in pdf te lezen. Zij gaat in op de volgende vragen: Thuis sterven is een belangrijke waarde in Nederland. Wat...
Waar mensen sterven

Waar mensen sterven

Regie over de plaats van sterven. Berdine Koekoek (Universiteit Utrecht) onderzocht in opdracht van VPTZ ( Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ( red.)) Nederland welke samenhangen of verschuivingen zichtbaar zijn in de keuze van plaatsen van overlijden van 2004...