Overlevingskunst

Overlevingskunst

[leven met de dood van een dierbare] Op jonge leeftijd verliest filosofe Christa Anbeek in korte tijd haar ouders en broer. Met haar vele vragen over de dood komt zij uit bij het boeddhisme. Als jaren later haar partner plotseling overlijdt, wordt haar leven opnieuw...
Voor Joseph en zijn broer

Voor Joseph en zijn broer

Van overleven naar spelen en andere zaken van ultiem belang Hoe kom ik van treurigheid naar verwondering? Hoe verwelkom ik het nieuwe, vreemde en onverwachte? Hoe kan ik het tij keren naar onbeschaamd plezier scheppen in alles wat er is? Dit zijn de centrale vragen in...
De berg van de ziel

De berg van de ziel

Een persoonlijk essay over kwetsbaar leven Christa Anbeek en Ada de Jong schrijven in dit boek over hun grote persoonlijke verliezen en de levensvragen die dat bij hen oproept. Ada de Jong verloor in 2008 haar man en drie kinderen die verongelukten tijdens een...