We zien elkaar weer in mijn paradijs

We zien elkaar weer in mijn paradijs

Egodocument over Isabel Zachert die met 15 jaar kanker krijgt. Beschreven wordt hoe haar familie haar begeleidde en zijzelf bleef hopen op genezing. Steeds troostte zij haar familie en ging door. Tot op het moment dat ze de mensen in haar omgeving vertelt dat het over...