Daniel

Daniel

Een verhaal over een bijzonder kind Egodocument van de moeder van Daniel over zijn leven, opgeschreven door Cor de Bode. Daniel was een Joodse jongen met een vorm van autisme en de neurologische aandoening MELAS, waaraan hij op vijftien jarige leeftijd stierf. Ook...