Uiteindelijk krijgt Hannah altijd gelijk

Uiteindelijk krijgt Hannah altijd gelijk

Corina Tuinman beschrijft in dit boek dat zij begon te schrijven toen ze 41 jaar was hoe zij vanaf haar 18e is verschillende keren opgenomen werd in psychiatrische instellingen. Ze hoorde stemmen, dacht dat ze achtervolgd werd door sluipschutters en had een serieus...