Leven is aanvallen

Leven is aanvallen

Corry Erkens vertelt haar ervaringen waarin medische fouten en verkeerde inschattingen een belangrijke plek innemen. Haar verhaal is een voortdurende strijd tegen kanker die uiteindelijk toch doorzet en de kwaliteit van leven aantast. Maar de schrijfster vecht tegen...