De strijd van een klein meisje

Een filosofie van anorexia

Uitgeverijklement.nl: Sanne van Driel onderzoekt hoe zij anorexia, een pathologie die voornamelijk bij meisjes voorkomt, anders kan denken en schrijven. Ze verlegt de focus van de strijd tegen anorexia naar anorexia als strijd, een strijd die blootlegt hoe  in de lijn van Foucaults analyse van de disciplinerende macht die zichzelf autonoom achtende subjecten produceert (meisjes)lichamen tot (vrouw)subject gemaakt worden. Maar ook hoe een anorexiet met haar hongerpraktijk aan deze subjectivering probeert te ontsnappen en het zicht opent op de mogelijkheid van een ander leven. Deleuzes concept van het kleine meisje duidt in dit schrijven op het vermogen van zowel anorexia als de filosofie om te ontsnappen aan het vanzelfsprekende en dit anders te denken.

Lees meer…

 

Aandoening Anorexia Nervosa Eetproblemen
Thema Informatief Vernieuwende patientvriendelijke ideeen
Perspectief Andere Gezondheidszorg Patiënt
Auteur Sanne van Driel
Uitgever Klement
Jaar 2016
OCLC 945775133 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!