Het cahier Virginia Woolf

In dit boekje staan diverse bijdragen van vooral Leonard Woolf en ook Quentin Bell en Mitchell Leaka over het leven van de schrijfster Virginia Woolf (1881-1941). Het voorwoord is geschreven door Ed Brand en het nawoord door Thomas C. Caramagno. Het boekje bevat 8 teksten geordend rondom 3 zelfmoordpogingen die Virginia Woolf ondernam: drie teksten rond een zelfmoordpoging in 1895 na de dood van haar moeder met daarbij twee teksten die Virginia 8216s jeugd, persoonlijkheid en manisch-depressieve aanleg beschrijven. Dan volgen twee stukken over zenuwinzinkingen in 1913 en 1921,met beschrijvingen van de zelfmoordpoging van 1913, haar ziekte en haar schrijverschap. Tenslotte zijn er 3 artikelen die gaan over haar diepe depressie en de gelukte zelfmoord door verdrinking in 1941. In het nawoord worden symptomen van manische depressiviteit besproken en welke invloed deze hadden op Woolfs leven en werk.

Lees meer…

Aandoening Depressie
Auteur Ed Brand
Uitgever Uitgeverij Cossee
ISBN 9789075483376
Jaar 2004
OCLC 66652498 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!