Het Rain Man-cliche

Zes jonge mensen met autisme staan centraal elk met een unieke diagnose en een bijzondere positie in hun omgeving. Vragen als wat betekent autisme voor deze kinderen en pubers en wat betekent het voor grootouders, vrienden of leerkrachten, hoe gaat ieder ermee om, komen aan bod. Zes jonge mensen en direct betrokkenen komen aan het woord, die vanuit eigen ervaring vertellen over hun kijk op autisme in relatie tot een van de geprotretteerden.

Lees meer…

Aandoening Autismespectrumstoornissen (ASS)
Thema Acceptatie Erkenning Praktische Problemen Stigmatisering
Perspectief Naasten
Auteur Peter Boer
Uitgever Gibbon uitgeefagentschap
Jaar 2012
OCLC 784394018 (link naar de bibliotheek)
Publicatie type Boek

Contact

Heb jezelf een ervaringsverhaal dat je met ons wilt delen? Mis je een bepaald verhaal of heb je juist een goede tip? Misschien klopt er iets niet op deze pagina?

We stellen feedback van onze bezoekers erg op prijs om samen deze website te laten groeien en uit te bouwen.

Alvast bedankt voor je reactie!