Ik schrijf mijn pijn

Klein, met pijn geschreven

Op erg jonge leeftijd kreeg Lisanne Paulus te maken met traumatische ervaringen die haar psychisch zo hebben geschaad dat ze nu kampt met complexe, psychische problemen. Ze is inmiddels al zo vaak opgenomen geweest – en nog steeds zonder resultaat – dat de hoop steeds meer verdwijnt. In haar gedichten uit en deelt zij de pijn en strijd die zij ervaart rondom het leven met (complexe) psychische problemen.Deze gedichten kunnen als triggerend of heftig worden ervaren, dus denk aan jezelf.

Lees meer…

Aandoening Psychiatrie
Thema Coping Hoop versus realisme Zorginstellingen
Perspectief Egodocument
Auteur Lisanne Paulus
Uitgever Boekscout
Jaar 2020
Publicatie type Boek