Levenslang ziek

Zo ging ik tot mijn elfde ziekenhuis in en ziekenhuis uit pag.23 �Boek van 205 pagina waarin Hans Meex beschrijft hoe hij door zijn aangeboren chronisch ziekte Hemofilie gedurende zijn leven meerdere complicerende aandoeningen kreeg, waardoor hij afhankelijk werd van meerdere specialisten, hulp- en zorgverleners. Hij onderging vele onderzoeken, medicijnkuren, behandelingen, therapieën en operaties en merkte dat specialisten van uiteenlopende disciplines onderling niet overlegden. Daardoor werkten behandelingen en medicijnen elkaar tegen. Na verloop van tijd eiste Hans Meex dat een �multidisciplinair team� zou worden gevormd om regelmatig met elkaar de casus Meex� te bespreken. Dat is hem gelukt. In dit boek worden dan ook aantoonbare hiaten in de medische zorg onderbouwd en aan de kaak gesteld.

Lees meer…

Aandoening Aangeboren afwijkingen Bewegingsapparaat Co-morbiditeit Hart- en vaataandoeningen Hemofilie HIV Medische fouten Oogaandoeningen
Thema Clientvriendelijke zorg Coping Deskundigheid Kwaliteit van zorg
Perspectief Egodocument
Auteur Hans Meex
Uitgever Van Dorp
ISBN 9789079226313
Jaar 2016
OCLC 965513186
Publicatie type Boek