Van zien gesproken

Levensverhalen van mensen met een visuele beperking Bundel verhalen van mensen die slechtziend of blind zijn geworden op basis van diepteinterviews. Zij gaan in op de vraag wat het betekent om je gezichtsvermogen opeens of geleidelijk te moeten missen. Lees...