Onder woorden gebracht

Onder woorden gebracht

Ervaringsverhalen van mensen met een Hodgkin- of non-Hodgkinlymfoon Bundel met portretten van 27 bekende en onbekende Nederlanders met een Hodgkin- of non-Hodgkinlymfoon. Zij vertellen over hun ervaringen, de schok van de diagnose, en de verandering- en de invulling...