De geschifte professor

De geschifte professor

Een leven in stukken Gerard Speelman (pseudoniem) beschrijft in dit op basis van eigen ervaringen geschreven boek, hoe hij op 30-jarige leeftijd, in 1963, de diagnose schizofrenie kreeg. Hij vertelt in verschillende verhalen wat daaraan voorafging. Hij was een...