Luchtwortels

Luchtwortels

Wegwijzer voor hulpvragers en hulpverleners! Boek van 278 pagina waarin Hilda Hilbrand uitgebreid beschrijft hoe zij mishandeld werd, wat daarvan de gevolgen waren en hoe zij door de hulpverlening (niet) geholpen werd. Daarbij doet ze aanbevelingen om de hulpverlening...