Patient participation & knowledge

Patient participation & knowledge

Wetenschappelijke studie, academisch proefschrift van Karen Schipper boekwaarin gekeken wordt naar zoals het op pagina 274 van de samenvatting staat de betrokkenheid en deelname (participatie) van pati&eumlnten in onderzoek en beschrijft de mogelijke meerwaarde...