(On)beperkt!

(On)beperkt!

PGB-verhalen uit Almere Marjan Heidstra roept eind 2011 ouders op om hun ervaringen met een pgb, persoonsgebonden budget, op te schrijven. Een pgb is een geldbedrag uit de AWBZ, algemene wet bijzondere ziektekosten, een basis van solidariteit waarmee zorgkosten kunnen...