Leven met vitiligo

Leven met vitiligo

De oorzaken, de gevolgen en wat eraan te doen is. Persoonlijke ziekteverhalen over de aandoening vitiligo getypeerd door pigmentloosheid van de huid. Over de kwaliteit-van-leven-ziekte sinds 4000 jaar bekend blijven veel vragen onbeantwoord. Dit boek met informatie...