Ik loop al op gouden straten

Ik loop al op gouden straten

Egodocument van Dick van Dormael bij wie op zeven- jarige leeftijd de ziekte van Duchenne geconstateerd werd. De ziekte van Duchenne is een progressieve spierziekte, die niet te genezen is. Dick beschrijft hoe hij opgroeit en als volwassen man leeft. Daarbij...
Gezondheid gevraagd, genade gekregen

Gezondheid gevraagd, genade gekregen

De gelovige Margaret James heeft de ziekte van Parkinson en beschrijft in dit boek haar zoektocht naar de ontdekking van Gods plan, wat is zijn bedoeling, zijn gezichtspunt. Is er winst te halen, kan ziekte een zegen zijn, waaruit blijkt zijn liefde, als je...