Intens leven en sterven

Intens leven en sterven

Dit ontroerende boek is gebaseerd op lezingen waarin Elisabeth Kübler-Ross heel direct spreekt over haar eigen ervaringen met het begeleiden van stervenden, het stervensproces, en het ‘leven’ na de dood. Zij vertelt hoe belangrijk het is om werkelijk te...
Overgave en strijd

Overgave en strijd

De groei van inzicht en liefde tijdens het leven en sterven van Treya Wilber Ken is biochemicus en psycholoog en Treya was psychotherapeute en oprichtster van onder andere de Cancer Support Community. Hun boek is een egodocument op basis van dagboeken van Treya die...