De mij toegemeten jaren

De mij toegemeten jaren

Egodocument waarin deze bejaarde schrijfster het bejaarde leven beschrijft met bespiegelingen over die periode, de nabije dood, aftakeling, ziekten, geloof. Vertaling van: The measure of my days, Knopf New York. 1968. Vertaald door E. Veegens-Latorf. Thema Heel de...