Dood

Dood

De laatste glossy Een eenmalige glossy over de dood. Kessels Kramer deed de vormgeving en fotografie. In het blad vele bijdragen, beschouwingen over en ervaringen met de dood vanuit verschillende perspectieven: o.a. Guillaume de Beer, Jonnie Boer, Wim Daniëls, Maaike...