Stieneke, een kwetsbaar kind

Stieneke, een kwetsbaar kind

Mocht zij leven? Egodocument van de ouders van Stieneke, een meisje dat ernstig gehandicapt op de wereld kwam en  na ruim acht maanden overleden is. Aandoening Meervoudige Complexe Handicap (MCG) Thema Dood Rouw Perspectief Naasten Auteur Ebel Smidt Uitgever Narratio...
Wie weet morgen

Wie weet morgen

Over leven met een minimum aan energie Christine van Reeuwijk beschrijft in dit boek haar leven met een zeer zware vorm van ME.  Die ziekte is bepalend voor haar leven. Aandoening Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS) Myalgische Encefalomyelites (ME) Thema Aftakeling...