Sterkte met je tumor!

Sterkte met je tumor!

Communicatie bij kanker Boek van 294 pagina´s, een soort communicatiegids voor mensen die te maken hebben met een vorm van kanker, geschreven door Paula Bakhuis. Zij baseert zich op ervaringsverhalen en ervaringen van (ex) patiënten, familie, naasten, hulpverleners....