Conny Bellemakers: Burgerparticipatie op Prinsjesdag 2013

Prinsjesdag leek mij bij uitstek een dag om als burger eigenhandig een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Daarom wilde ik per se gehoor geven aan de uitnodiging van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Utrecht om op die dag een bijeenkomst voor de 35 deelnemers...

Conny Bellemakers: Verzoek uitbreiding zorgaanbod

UMC Sint Radboud, (…) Nijmegen 6 september 2012 Betreft: uitbreiding zorgaanbod Geachte heer, Vanaf 1988 ben ik patient binnen diverse instituten die samen het Sint Radboud ziekenhuis vormen. In de loop van mijn leven heb ik verschillende aandoeningen onder de...

Conny Bellemakers: GOED (kunnen blijven) eten is basiszorg

De helft van mijn vrienden leeft eveneens met behoorlijk wat chronische ziektes enof beperkingen. Van hen hoor ik dat hun WMO-indicatie voor huishoudelijke hulp recentelijk drastisch naar beneden is bijgesteld. Zo lijkt Boodschappen doen welhaast in alle gemeenten tot...