“Het is maar tijdelijk…”

“Het is maar tijdelijk…”

[Pleegzorg in de meest twijfelachtige zin des woords] De auteur wordt als zevenjarig kind geconfronteerd met de scheiding van zijn ouders, het kort daarna overlijden van zijn moeder en plaatsing in een pleeggezin/kindertehuis. De pleegouders hanteren een harde,...
‘Ik zou dat nooit kunnen’

‘Ik zou dat nooit kunnen’

[Over pleegzorg(en) met een krachtig netwerk] Wij leerden elkaar kennen door onze pleegkinderen. Wij horen vaak: ‘Ik zou dat nooit kunnen!’ Maar waarom niet? Pleegzorg bestaat in allerlei varianten. Kies wat bij je past. Crisisopvang, perspectief biedend,...