Één handicap is wel genoeg

Één handicap is wel genoeg

In dit boekje hebben gehandicapte mensen beschreven, welke problemen zij in verband met hun handicap ervaren als zij in de Nederlandse samenleving willen functioneren. Zij willen hiermee bijdragen aan een gezond leefklimaat in ons land, waarin alles en iedereen tot...
Gehandicapt en geëmancipeerd

Gehandicapt en geëmancipeerd

In Nederland leven ruim 800.000 mensen met een lichamelijke handicap. Hun deelname aan de maatschappij blijft ruimschoots achter bij die van andere groepen. Die achterstand vloeit voort uit openlijke en verhulde vormen van discriminatie en uitsluiting op grond van...
Scapegoat

Scapegoat

Every few months there’s a shocking news story about the sustained, and often fatal, abuse of a disabled person. It’s easy to write off such cases as bullying that got out of hand, terrible criminal anomalies or regrettable failures of the care system, but...