Één handicap is wel genoeg

Één handicap is wel genoeg

In dit boekje hebben gehandicapte mensen beschreven, welke problemen zij in verband met hun handicap ervaren als zij in de Nederlandse samenleving willen functioneren. Zij willen hiermee bijdragen aan een gezond leefklimaat in ons land, waarin alles en iedereen tot...
Gehandicapt en een baan dat kan samengaan

Gehandicapt en een baan dat kan samengaan

[Leidraad voor de arbeidsbemiddelaar] Met deze publikatie wil de Gehandicaptenraad ieder die actief is op het terrein van arbeidsbemiddeling van werkzoekenden met een handicap, een steuntje in de rug geven bij het bewandelen van de juiste weg. Wij hopen dat de...
Kijk mij nou

Kijk mij nou

[Een bundel verhalen van jongeren met een handicap] Marieke heeft een spierziekte. Ze werkt als directiesecretaresse, gaat regelmatig stappen en woont op zichzelf. Arjen is slechtziend en heeft nog een paar handicaps. Hij kan nog steeds kwaad worden als hij eraan...
Wat Is Jouw Excuus

Wat Is Jouw Excuus

[Neem Het Heft In Eigen Handen] In het persoonlijke en inspirerende Wat is jouw excuus? vertelt Foppe op openhartige en vaak humoristische wijze hoe hij met hulp van vrienden en familie en met name dankzij een ‘harde’ opvoeding heeft geleerd dat ieder zijn...
Gehandicapt en geëmancipeerd

Gehandicapt en geëmancipeerd

In Nederland leven ruim 800.000 mensen met een lichamelijke handicap. Hun deelname aan de maatschappij blijft ruimschoots achter bij die van andere groepen. Die achterstand vloeit voort uit openlijke en verhulde vormen van discriminatie en uitsluiting op grond van...