Anders

Anders

Kort na de geboorte van haar zoon Tijn bleek dat de kleine man leed aan het VCFSyndroom . Na jaren tobben kwam de focus te liggen op de psychische stoornissen ADHD en PDD-NOS. Dani&eumllla ging zich bezig houden met de vraag hoe jongeren en volwassenen met (niet...